Halcin
Laser graveren

Voorwaarden / Privacy statement / Disclaimer


Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier inzien


Privacy Statement

Voor onze bedrijfsvoering slaan wij persoonsgegevens op. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in ons Privacy Statement en kunt u hier inzien.


Disclaimer

Halcin behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Halcin besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website weergegeven informatie. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Halcin is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden, u kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zullen wij een fout of onjuistheid zo snel mogelijk herstellen.

Halcin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Zonder schriftelijke toestemming van Halcin is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van het eigendomsrecht.

Halcin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid.